Jak działa Forex?

Zasady działania na największym rynku wymiany walut, jakim jest Forex, nie są skomplikowane. Działanie Forexu jest oparte na kilku zasadach, którymi należy się kierować, jeżeli chcemy uczestniczyć w operacjach finansowych na giełdzie Forex.

Forex oparty jest na systemie sprzedaży lub też kupna walut obcych. Giełda walutowa Forex jest rynkiem o charakterze OTC czyli chodzi tutaj o rynek zdecentralizowany. Ważnym aspektem jest brak jednej instytucji, która odgórnie nadzorowałaby inwestycje, jakie są zawierane na Forexie. Warto zaznaczyć, że w poszczególnych krajach istnieją instytucje, które mają za zadanie sprawdzać operacje na Forexie. W Polsce taką instytucją jest KNF czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Ciekawym aspektem jest to, że około 20% rynku walut jest opartych na spekulacjach.

08.12.2011. 17:08